Legislatie

UTIL   ...

Motto:   Prevederea e mama înţelepciunii !!!Nr. 8/174/2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale                                       Ministerul Mediului

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.527/2018 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și Referatul de aprobare nr. 100.385 din 16.02.2018 al Direcției biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,
luând în considerare prevederile:
- art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
- art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare, și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:
CAPITOLUL I 
Zone și perioade de prohibiție
Art. 1. -
(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 7 aprilie-22 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin. 
(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca-Costești, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.
(4) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în zona Gârla Turcească-Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.
(5) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.
(6) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Ucraina, pe o durată de 45 de zile, în perioada 22 aprilie-5 iunie inclusiv.
Art. 2. -
În Complexul Razim-Sinoe și lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 7 aprilie-5 iunie inclusiv.
Art. 3. -
Pentru lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică, în perioadele de prohibiție este interzisă scăderea dirijată a nivelului apei, în scopul asigurării protecției zonelor de depunere a icrelor, cu excepția considerentelor de prevenire a calamităților naturale.
Art. 4. -
Se declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii:
- 500 m amonte și aval măsurați pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor peste cursurile de apă;
- râul Mureș în zona municipiului Arad, între cartierele Micălaca și Subcetate (zona dintre podul rutier și podul CFR);
- râul Mureș în zona localității Reghin, 1600 m de la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, până la 500 m aval de "pragul" din localitatea Reghin având coordonatele 46°47'18.31''N, 24°43'22.90''E (mal drept amonte) și 46°47'05.72''N, 24°43'02.78'' (mal drept aval);
- râul Mureș prag beton Brâncovenești, 2000 m amonte până la balastiera "Haneș" având coordonatele 46°52'37.94''N, 24°46'36.81''E (mal drept amonte) și 46°51'40.72''N, 24°46'08.08"E (mal drept aval);
- râul Mureș în zona localității Vălenii de Mureș, de la puntea de peste râu în amonte 300 m, având coordonatele 46°53'13.60''N, 24°47'33.23''E (mal drept amonte) și 46°53'07.61''N, 24°47'19.59''E (mal drept aval);
- râul Mureș în zona localității Cristești, în spatele combinatului chimic Azomureș - 1400 m de la țeava de gaz până la 250 m aval podul de inele având coordonatele 46°30'56.64''N, 24°29'44.01''E (mal drept amonte) și 46°30'35.90''N, 24°28'53.49â09'E (mal drept aval);
- râul Mureș în zona localității Gheja - 1000 m la podul de cale ferată (500 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46.27'40.16''N, 24.03'40.43''E (mal drept amonte) și 46°26'07.59''N, 24°03'34.54''E (mal drept aval);
- râul Mureș în zona localității Morești - 1300 m de la podul rutier, în aval până la podul de inele având coordonatele 46°29'17.05''N, 24°26'24.52''E (mal drept amonte) și 46°28'56.27''N, 24°25'38.03''E (mal drept aval);
- râul Mureș în zona localității Chinari la țeava de gaz - 500 m (250 m aval și 250 m amonte față de curba "la terenul de fotbal"), având coordonatele 46°36'11.51''N, 24°35'29.37''E (mal drept amonte) și 46°36'01.31''N, 24°35'20.75''E (mal drept aval);
- râul Crișul Repede, localitatea Tărian, de la priza de captare canalul Crișurilor Tărian 47°5'17.16''N, 21°47'2.01''E în aval până la puntea pietonală Tărian 47°5'15.30''N, 21°46'4.65''E;
- râul Crișul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu (amenajare piscicolă Cheresig) 47°1'50.75''N, 21°41'36.36''E în aval 150 m de la podu Cheresig 47°1'46.46''N, 21°41'23.07''E;
- râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, 500 m aval 47°4'53.38''N, 21°50'16.25''E și amonte 47°4'47.13''N, 21°50'49.84''E de priza de apă stație sortare balastieră Aquaserv Sântion;
- râul Crișul Repede, municipiul Oradea, amonte hotel Continental 47°3'17.80''N, 21°56'36.13''E până la pod Dacia 47°3'19.80''N, 21°56'24.38''E;
- râul Crișul Negru, localitatea Șoimi, de la halta Șoimi 46°41'7.97"N, 22°7'36.95''E spre amonte până la podul Urviș de Beiuș 46°40'49.56''N, 22°9'1.37''E;
- râul Crișul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluență amonte canal moară Ginta 46°45'3.41''N, 22°5'0.28''E în aval până la polder Ginta 46°45'36.53''N, 22°3'37.23E;
- râul Olt aval baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.743333, long. 24.389500 - până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar având coordonatele - lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.
În aceste zone se interzice pescuitul începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1.
Art. 5. -
Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca- Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe, tot timpul anului, cu excepția zonei cuprinse între km 16 și km 20;
f) lacul Cuejdel rezervație naturală din județul Neamț, tot timpul anului;
g) pâraiele Iapa, Tarcău și Sabasa din județul Neamț, tot timpul anului;
h) brațul secundar al râului Olt rezultat în urma devierii artificiale a râului Olt din zona localităților Sărata-Colun având coordonatele - lat. 45.768266, long. 24.490176 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele - lat. 45.772138, long. 24.486772, tot timpul anului;
i) brațul secundar al râului Olt din zona localității Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig având coordonatele - lat. 45.746467, long. 24.383083 până la confluența cu cursul principal al Oltului având coordonatele - lat. 45.739114, long. 24.376745, tot timpul anului;
j) pârâul Neagra din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Gura Cristișorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
k) pârâul Negrișoara din județul Suceava între Gura Negrișoarei și Dârmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
l) râul Mureș, tot timpul anului, în zonele:
- localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m (450 m aval și 250 m amonte față de curbă) având coordonatele 46°44'18.46''N, 24°42'26.13''E (mal drept amonte) și 46°44'3.13''N, 24°42'15.09.''E (mal drept aval);
- localitatea Glodeni, la țeava de gaz - 400 m (200 m aval și 200 m amonte de țeavă), având coordonatele 46°39'27.55''N, 24°37'35.61''E (mal drept amonte) și 46°39'20.50''N, 24°37'20.62''E (mal drept aval);
- localitatea Chinari la țeava de gaz - 600 m (400 m aval și 200 m amonte față de țeavă), având coordonatele 46°36'01.64''N, 24°35'18.12''E (mal drept amonte) și 46°35'44.11''N, 24°35'08.82''E (mal drept aval);
- localitatea Sălard și localitatea Andreasa - 5 km între pod Sălard și pod Andreasa având coordonatele 46°57'07.20''N, 25°04'09.84''E (mal drept amonte) și 46°57'46.15''N, 25°01'50.44''E (mal drept aval);
- localitatea Gălăoaia - podul Bozia - 600 m (300 m aval și amonte de pod) având coordonatele 46°58'17.93''N, 24°55'14.39''E (mal drept amonte) și 46°58'14.04''N, 24°55'45.74''E (mal drept aval);
- localitatea Târgu Mureș amonte priză I, inclusiv "Brațul Mort" și pârâul Cotuș (de la gura de vărsare amonte până la prima curbă - 680 m) - 500 m (amonte baraj până la bacul de pe "Insula partidului") având coordonatele 46.33'55,43''N, 24.34'10.90''E (mal drept amonte) și 46°33'39.57''N, 24°34'02.52''E (mal drept aval);
- localitatea Târgu Mureș baraj priză I - 500 m aval până la canalul de scurgere având coordonatele 46.33'38.26''N, 24.34'02.87''E (mal drept amonte) și 46°33'32.15''N, 24°33'40.98''E (mal drept aval);
- localitatea Târgu Mureș baraj Ady, 600 m aval baraj până la al doilea dig de piatră având coordonatele 46.32'40.95''N, 24.31'53.15''E (mal drept amonte) și 46°32'27.18''N, 24°31'32.20''E (mal drept aval);
- localitatea Morești "Sub pădure" - 1600 m amonte pod Morești până la prag cascadă având coordonatele 46.29'52.95''N, 24.27'23.60''E (mal drept amonte) și 46°29'13.80''N, 24°26'23.58''E (mal drept aval);
- localitatea Cuci - 500 m în aval de barajul termocentralei având coordonatele 46°28'12.85''N, 24°10'46.29''E (mal drept amonte) și 46°28'17.19''N, 24°10'47.75''E (mal drept aval);
- localitatea Chețani - 1600 m (curbă amonte Chețani câte 800 m amonte și aval față de curbă) având coordonatele 46°26'59.11''N, 24.02'27.76''E (mal drept amonte) și 46°27'34.72''N, 24°01'53.54''E (mal drept aval);
m) pârâul Rastolnița de la gura tunelului baraj aval până la gura de vărsare având coordonatele 47°00'54.67''N, 25°01'32.04''E (mal drept amonte) și 46°58'09.67''N, 24°59'19.45''E (mal drept aval);
n) pârâul Voiniceni în zona localității Sântana - 570 m de la gura de vărsare în râul Mureș amonte până la țeava de gaz, având coordonatele 46°34'27.09''N, 24°33'45.44''E (mal drept amonte) și 46°34'26.11''N, 24°34'11.92''E (mal drept aval);
o) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure
- 550 m amonte pod rutier până la gura de vărsare a pârâului de evacuare a lacului Bezid având coordonatele 46°25'53.32''N, 24°50'57.17''E (mal drept amonte) și 46°25'52.13''N, 24°50'29.98''E (mal drept aval);
p) râul Târnava Mică în zona localității Sângeorgiu de Pădure - 200 m aval pod de cale ferată având coordonatele 46°25'59.84''N, 24°51'19.34''E (mal drept amonte) și 46°25'58.69''N, 24°51'12.05''E (mal drept aval);
q) pârâul Căian de la confluența cu pârâul Chișcădaga până la vărsare în râul Mureș, tot timpul anului;
r) râul Ponor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
s) râul Izvor de la izvoare până la confluența cu râul Crișul Alb, tot timpul anului;
ș) râul Crișul Alb superior de la izvoare până în localitatea Brad, tot timpul anului;
t) râul Romoșel de la izvoare până la podul Maiorului, tot timpul anului;
ț) râul Valea Luncani de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
u) râul Densuș-Galbena de la izvoare până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
v) râul Mălăiești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
w) râul Mițești de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
x) Râul Alb de la izvoare până la confluența cu râul Ștrei, tot timpul anului;
y) râul Maleia de la izvoare până la podul Rusu, tot timpul anului;
z) râul Voievodul de la izvoare până la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;
aa) râul Râușor de la Păltinei până la confluența cu Râul Mare, tot timpul anului;
bb) râul Zeicani de la pârâul Aninei până la localitatea Hătăgel, tot timpul anului;
cc) râul Cerna Superioară de la izvoare până la lacul Cinciș, tot timpul anului;
dd) râul Cerna Inferioară I de la barajul Cinciș până la ieșirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
ee) râul Streiul Mijlociu de la confluența cu pârâul Crivadia până la confluența cu râul Bărbat, tot timpul anului;
ff) râul Slaști de la izvoare până la confluența cu râul Cerna, tot timpul anului;
gg) râul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, tot timpul anului;
hh) râul Tisa, localitatea Teceul Mic la 300 m în aval și 500 m în amonte de stâlpul de frontieră nr. 258, tot timpul anului;
ii) râul Someș, localitatea Tămaia, 300 m amonte de bacul plutitor (zona "La horincie"), tot timpul anului;
jj) râul Lăpuș, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;
kk) râul Someșul Mare, 100 m aval și 100 m amonte de barajul priză alimentare cu apă a localității Beclean, tot timpul anului;
ll) râul Șieu, 100 m amonte și 100 m aval și amonte de la confluența cu râul Someșul Mare, tot timpul anului;
mm) râul Mureș, municipiul Arad, în zona balastierelor "La Vulpe" și "Del Bono", tot timpul anului;
nn) râul Timiș, municipiul Lugoj, între podul vechi de fier și podul de beton, tot timpul anului;
oo) râul Timiș, localitatea Șag, de la 100 m amonte de podul de cale ferată și până la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
pp) râul Timiș, 300 m aval de podul rutier Albina de pe șoseaua Timișoara-Buziaș, tot timpul anului;
qq) râul Buzău cu afluenții săi, amonte de confluența cu pârâul Dalghiu, tot timpul anului;
rr) pârâul Dalghiu pe toată lungimea sa, tot timpul anului;
ss) râul Crișul Negru, localitatea Ginta de la punte aval "prag Ginta" 46°45'5.21''N, 22°4'38.95''E, în aval până la polder Ginta 46°45'36.53'N, 22°3'37.23''E, tot timpul anului;
șș) râul Crișul Negru, localitatea Râpa, 825 m amonte priză captare 46°44'42.30''N, 21°51'50.98''E în aval până la 500 m priză de captare 46°44'18.79''N, 21°51'24.92''E, tot timpul anului;
tt) râul Crișul Negru de la balastiera Batăr 46°71'38.67''N, 21°82'56.07''E, în aval până la canton ANIF Batăr 46°70'59.40''N, 21°82'07.11''E, tot timpul anului;
țț) râul Crișul Negru, localitatea Tăut, 825 m amonte priză captare 46°44'42.30''N, 21°51'50.98''E în aval până la 500 m aval priză de captare 46°44'18.79''N, 21°51'24,92''E;
uu) râul Crișul Repede, comuna Sântandrei/localitatea Sântion, golful Sântion, amonte 47°4'48.26''N 21°49'10.85''E, aval 47°4'44.46''N, 21°48'54.12''E;
vv) râul Crișul Repede, municipiul Oradea, de la podul Intelectualilor 47°3'18.71''N, 21°56'6.11''E până la podul de la Centrul de calcul 47°3'39,30''N, 21°55'32.90''E;
ww) pe brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
xx) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
yy) pe brațul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Fetești), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie- 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
zz) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;
aaa) zona bazinului Dunărica (braț Smârda) de la confluența cu brațul Ara (X=581892,421, Y=269290,926) până la Vama nouă (X=579526,105, Y=268507,768);
bbb) zona Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitată de coordonatele:
Coordonate în Stereo 70 sectoarele zonei A:

257164; 788456
și, respectiv,
256493; 788501
257052; 787992
256509; 788802
259130; 788415
256202; 788814
259167; 788447
256190; 788515
Coordonate în Stereo 70 Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului)

260634; 788334
260642; 800173
254039; 800173
255143; 788425
Coordonatele geografice (în ETRS89) sunt după cum urmează:
Sectoarele zonei A:

43°45'25,394''; 28°34'49,673''
și respectiv:
43°45'03,625'';
28°34'50,360''
43°45'22,434''; 28°34'28,744''
43°45'03,712'';
28°35'03,824''
43°46'29,049''; 28°34'51,717''
43°44'53,764'';
28°35'03,754''
43°46'30,200''; 28°34'53,219''
43°44'53,803'';
28°34'50,388''
Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervației marine (în partea vestică, linia țărmului)

43°47'17,817''; 28°34'51,065''
43°47'00,814''; 28°43'39,704''
43°43'27,240''; 28°43'26,172''
43°44'20,064''; 28°34'44,310''
și a cărei limită dinspre larg este balizată tot timpul anului.

Art. 6. -

(1) În zonele de protecție și în zonele de refacere biologică sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;
c) lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal.
(2) Prin excepție, activitățile prevăzute la alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situații:
a) când pescuitul se desfășoară în scop științific;
b) din considerente de prevenire a calamităților naturale.
(3) Asociațiile de pescari recreativi au obligația să marcheze pe teren, cu semne vizibile, hotarele zonelor de protecție și ale zonelor de refacere biologică.

CAPITOLUL II

Specii și perioade de prohibiție

Art. 7. -

(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice, după cum urmează:
a) știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. 1;
b) în mod special, pe teritoriul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la știucă este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);
c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;
d) coregonul și lipanul, tot timpul anului;
e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;
f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv și din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
g) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
h) femelele de raci, în perioada de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 iunie inclusiv, și femelele și masculii de raci, în perioada 1 noiembrie-31 decembrie inclusiv;
i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, deținerea și comercializarea acestuia, în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;
b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 1 mai-31 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menținându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3) Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie- 15 iunie inclusiv.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiție a speciilor demersale se face cu obligativitatea notificării Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare în port a ambarcațiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu excepția teritoriului Rezervației Biosferei "Delta Dunării" până la izobata de 20 m.

Art. 8. -

Prohibiția pescuitului în scop comercial, familial și recreativ al scrumbiei de Dunăre se stabilește pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 7 aprilie-16 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 12 aprilie-26 aprilie inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu, km 374,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 12 mai-10 iunie inclusiv;
d) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu, km 374,5, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;
e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina. În fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;
f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 28 martie-6 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Rezervației Biosferei "Delta Dunării";
g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 9. -

(1) Caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în codiții hidrologice nefavorabile.
(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți.
(7) Pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" este interzis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate și pripoane).

Art. 10. -

(1) Capturarea speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanțe de urgență.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peștilor și altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale pe specii ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11. -

(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepția celor din teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării".
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării" activitatea de recoltare este permisă în perioada de prohibiție numai dacă administratorii amenajărilor piscicole dețin licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și avizul Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale din anul precedent de achiziție a materialului piscicol de populare de la societățile de profil care produc material piscicol și documentele doveditoare ale populărilor efectuate;
b) bilanțul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleșteielor;
d) licență de acvacultură eliberată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte a reprezentanților Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


          
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dănuț Alexandru Potor,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
Ministerul agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și pădurilor


Ordinul nr. 307 / 152 / 2015

privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a 

zonelor de protecție a resurselor vii în anul 2015


        Având în vedere Referatul de aprobare nr. 391 din 20 ianuarie 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 112.243 din 5 februarie 2015 al Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, luând în considerare prevederile art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003,
în temeiul:
- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi modificările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

CAPITOLUL I
Zone şi perioade de prohibiţieArt. 1.
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 11 aprilie-25 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării-Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie-9 iunie inclusiv.
Art. 2.
În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie- 9 iunie inclusiv.
Art. 3.
Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca- Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între km 84 şi km 65, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe braţul Borcea, zona km 37-41 (Stelnica-Feteşti), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;
j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47' lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
NE: 43° 47' lat. N şi 28° 40' long. E;
SV: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
SE: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 40' long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
Art. 4.
(1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturalCAPITOLUL II
Specii şi perioade de prohibiţieArt. 5.
(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 17 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. (1);
b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai - 30 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 106/2015 al Consiliului din 19 ianuarie 2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte din Marea Neagră.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol, sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiţie a calcanului se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.
Art. 6.
Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 12 zile, în perioada 11 aprilie-22 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 15 aprilie-5 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 2 mai-31 mai inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 1 aprilie-10 aprilie inclusiv;
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
Art. 7.
(1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie de pescuit sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 45 de zile, în perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv, în zonele:
a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67- 68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
b) braţul Borcea, km 37-41 (Stelnica-Feteşti);
c) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina.
(2) Capturarea unui număr limitat de sturioni în scop ştiinţific, cu autorizaţie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului şi în alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), cu marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Numărul de sturioni capturaţi, zonele de pescuit, organizarea şi monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt stabilite şi aprobate prin decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finaleArt. 8.
(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării în perioada 1 aprilie-31 august inclusiv şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.
(6) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti protejate.
Art. 9.
(1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10.
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 11.
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botăno
iu,
secretar de stat
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Graţiela Leocadia Gavrilescu
Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014


În vigoare de la 17.02.2014


    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115 din 10 ianuarie 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, luând în considerare prevederile:
- art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;

- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare, 
1 în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:

SECŢIUNEA 1 Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1. 1

(1) 1 Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv.

Art. 2.

În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.

Art. 3.

Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie-30 noiembrie inclusiv, când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1);

c) pe Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie-30 noiembrie inclusiv, când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1);
d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
i) pe braţul Borcea, zona km 19-48 (Feteşti), pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-3 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
j) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", tot timpul anului;
k) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47' lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
NE: 43° 47' lat. N şi 28° 40' long. E;
SV: 43° 44' 20" lat. N şi 28° 35' 18" long. E;
SE: 43° 44' 20'' lat. N şi 28° 40' long. E,
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
l) zona marină cuprinsă între Periteaşca şi Insula Sacalin, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", delimitată de coordonatele:
NV: 44° 46' 12.25'' lat. N şi 29° 08' 20.08'' long. E;
NE: 44° 48' 49.59'' lat. N şi 29° 26' 00.35'' long. E;
SE: 44° 44' 02.05'' lat. N şi 29° 28' 07.06'' long. E;
SV: 44° 42' 18.56'' lat. N şi 29° 10' 25.44'' long. E,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai.

Art. 4.

(1) 1 În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) 1 Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.

SECŢIUNEA a 2-a Specii şi perioade de prohibiţie

Art. 5.

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie inclusiv în perimetrul Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" şi până la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor piscicole naturale;
b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până la data de 31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie - 31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) 1 prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, tot timpul anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai-30 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 24/2014 al Consiliului din 10 ianuarie 2014 de stabilire, pentru 2014, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice din Marea Neagră.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) 1 Prin excepţie de la prevederile art. 1, speciile marine de peşti, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" în perioada de prohibiţie a calcanului se poate face cu obligativitatea notificării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.

Art. 6.

Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de Dunăre se stabileşte pe sectoare, astfel:

a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 18 aprilie - 27 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 21 aprilie - 11 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 5 mai-4 iunie inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 7-16 aprilie inclusiv;
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.

Art. 7.

Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie specială de capturare a reproducătorilor de sturioni se realizează în stare vie, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie-13 mai inclusiv, şi, respectiv, 30 de zile în perioada 1 octombrie-30 octombrie inclusiv, în zonele:
a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
b) braţul Borcea, km 19-48 (Feteşti);
c) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina.

SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii finale

Art. 8.

(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

Art. 9.

(1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10.

(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

Art. 11.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana Varga
Bucureşti, 11 februarie 2014.
Nr. 83. 


        Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.404 din 27 martie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit și Acvacultură și Adresa nr. 1.281 din 26 martie 2013 a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, luând în considerare:

-         art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013;
-         art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
-         - art. 1 alin. (2) lit. a)—c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
-         art. 7 pct. A. lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art.I.
- Alineatul (5) al articolului 5 din  

Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum și a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 19 martie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:„(5) Prin excepţie de la art. 1, speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin.(2) și (3),sunt permise la pescuit tot timpul anului.”
Art.II. 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului și schimbărilor climatice,

Rovana Plumb


București, 8 aprilie 2013. 

Nr. 578.
 MONITORUL OFICIAL Nr. 145 din 19.03.2013 
  
Ordinul Nr. 400


privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013  

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice


        Având în vedere Referatul de aprobare nr. 694 din 4 februarie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, luând în considerare prevederile:
— art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
— art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
— art. 1 alin. (2) lit. a)—c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
— art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,
ministrul mediului şşi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

SECȚIUNEA 1

Zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1.
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie—6 iunie inclusiv, şi în apele ce constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 8 aprilie—22 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca—Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 8 aprilie—6 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării — Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada
8 aprilie—6 iunie inclusiv.
Art. 2. În Complexul Razim—Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie—29 iunie inclusiv.
Art. 3. Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
  a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca— Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, ce se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
  b) pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, de la intrarea în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 noiembrie inclusiv, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, ce se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;  
  c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul  Sulina,  Mm  8+600,  tot  timpul  anului,  cu  excepţia pescuitului recreativ/sportiv, ce se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
  d) lacul Gâsca din Complexul Somova—Parcheş, tot timpul anului; 
  e) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
  f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, ce se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate; 
  g) pe braţul Chilia, zona km 72—77 Pardina, pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie—10 mai şi 1 octombrie—30  noiembrie  inclusiv, fără  a  aduce  atingere  perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  h) pe Dunăre, zonele Mm 53—54 (Isaccea), Mm 64,5— 65,5, Mm 67—68,5 (Groapa Catargului şi Pluton) pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie—10 mai şi 1 octombrie—30  noiembrie  inclusiv, fără  a  aduce  atingere  perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
 i) pe braţul Borcea, zona km 33—48 (Feteşti), pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie—10 mai şi 1 octombrie— 30  noiembrie  inclusiv,  fără  a  aduce  atingere  perioadei  de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
  j) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, tot timpul anului;
  k) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche—2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47’ lat. N şi 28° 35’ 18” long. E; NE: 43° 47’ lat. N şi 28° 40’ long. E;
SV: 43° 44’ 20” lat. N şi 28° 35’ 18” long. E; SE: 43° 44’ 20” lat. N şi 28° 40’ long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
  l) zona marină cuprinsă între Periteaşca şi Insula Sacalin, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, delimitată de coordonatele:

NV: 44° 46’ 12.25” lat. N şi 29° 08’ 20.08” long. E; 

NE: 44° 48’ 49.59” lat. N şi 29° 26’ 00.35” long. E; 

SE: 44° 44’ 02.05” lat. N şi 29° 28’ 07.06” long. E; 
SV: 44° 42’ 18.56” lat. N şi 29° 10’ 25.44” long. E,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai.
Art. 4. (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări ce împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)—c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.SECȚIUNEA 2-a
Specii şi perioade de prohibiţie  

Articolul 5(1) Prin excepţie de la art. 1 se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:

a)ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 25 martie; în perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale, cu eliberarea capturii în mediul acvatic natural; 
b)pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul de Babadag (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpul anului; 
c)coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului; 
d)păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie; 
e)sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni; 
f)capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august.  
(2) În apele Mării Negre se interzic:a)prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie şi în perioada 15 octombrie-30 noiembrie inclusiv; b)reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului; c)pescuitul sturionilor, tot timpul anului; d)pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai-30 mai inclusiv; e)pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă). (3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.261/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor ce vor fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului; în perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, capturarea rapanei se poate efectua numai cu folosirea metodelor şi echipamentelor selective pentru această specie.
Articolul 6 Prohibiţia pescuitului în scop comercial şi familial a scrumbiei de Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel: 
a)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 29 aprilie-8 mai inclusiv; 
b)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 1 mai-20 mai inclusiv; 
c)pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 11 mai-9 iunie inclusiv. 
Articolul 7 Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni, cu autorizaţie specială de capturare a reproducătorilor de sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de 113 zile, în perioada 20 martie-10 mai şi, respectiv, 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv, în zonele: a)Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton); b)braţul Borcea, km 33-48 (Feteşti). Secţiunea a 3-aDispoziţii finale 
Articolul 8 (1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, în perioada 8 aprilie-30 septembrie inclusiv.(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului. 
Articolul 9(1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanţe de urgenţă.  
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii ce pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, ce pot fi capturate din mediul acvatic.
Articolul 10(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“.
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, eliberat în baza următoarelor documente:
    a)facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
    b)bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
    c)facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor; 
    d)licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“.  
Articolul 11 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Articolul 12 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, 
Rovana Plumb
 


________________________________________________________________________________

 

 

Sursa:   Blog Info-delta.ro

 

Accesul turiştilor pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 

        Este posibil numai pe baza permisului de intrare. Conform Ordinului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării la solicitarea persoanelor fizice si juridice, permisul de acces in rezervatie pentru turisti este de: 5 lei /persoana/zi; 15 lei persoana/ saptamana; 30 lei persoana/ an. 
        Încasarea tarifelor pentru accesul pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se face la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării conform urmatorului program: 
Luni – Vineri: 08.00 – 16.00, 

precum si la Centrele de Informare ARBDD. 
(există un astfel de centru şi în localitatea SULINA) 
        Tariful nu se aplica pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri si raniţii din Revolutia din decembrie 1989. Contravaloarea permiselor mai poate fi achitată atât prin mandat poştal, cat si prin virament bancar, în contul instituţiei noastre nr. R085TREZ6415032xxx000263, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod fiscal: 3722040, specificand la explicatii: Tarif acces pentru persoane. Pe durata vizitei in perimetrul RBDD turistul trebuie sa prezinte dovada plaţii către organele de control.

                                    

Permis de intrare – faţă
                                                                                                                             Permis de intrare – verso

Accesul cu nave si ambarcatiuni in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

 

        Se face respectand Ordinul nr. 111/2007 Reguli privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul RBDD, emis de Ministerul Mediului si Padurilor, in baza permisului de acces pentru nave si ambarcatiuni. Obtinerea permisului este conditionat de plata unui tarif: 100,00 lei/ambarcatiune/an, respectiv 20,00 lei ambarcatiune/sejur. 
        Incasarea tarifelor pentru accesul cu nave si ambarcatiuni pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se face la sediul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii conform urmatorului program: 

Luni – Vineri: 08.00 – 16.00.


Permis ambarcatiuni – faţă

                                                                                                                        Permis ambarcatiuni – verso

Accesul cu autovehicule in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

 

        Se face in baza unui permis de acces pentru autovehicule, ce este conditionat de plata unui tarif in valoare de 100,00 lei/autovehicul/an, respectiv 10,00 lei/autovehicul/zi. . Incasarea tarifelor pentru accesul cu cu autovehicule pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se face la sediul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii conform urmatorului program: 
Luni – Vineri: 08.00 – 16.00.


Permis auto – faţă
                                                                                                                                     Permis auto -verso

Practicarea pescuitului recreativ / sportiv in Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

 

        Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii practicarea pescuitului recreativ / sportiv in habitatele piscicole naturale se face numai in baza permisului de pescuit recreativ/ sportiv emis de catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Conform HG nr.1016/2008 privind cuamtumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura, taxa pentru permisul de pescuit recreativ/sportiv in rezervatie este: 30 lei persoan/an; 10 lei elevi si studenti/an; 10 lei persoane cu handicap usor si mediu/an; gratuit persoane cu handicap grav/an; gratuit pensionari si veterani de razboi/an. Incasarea tarifelor pentru eliberarea permisului de pescuit recreativ/ sportiv pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se face la sediul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii conform urmatorului program: 
Luni – Vineri: 08.00 – 16.00.Permis pescuit – faţă                                                                                                                                 Permis pescuit – verso

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Flag Counter - Start: 01.10.2013

Flag Counter